Länkar

Länkar

 

ESID European Society for Immunodeficiencies
INGID International Nursing Group for Immunodeficiencies
IPOPI International Patient Organisation for Patients with Primary Immunodeficiencies
Jeffrey Modell Foundation
PIO Primär Immunbrist-Organisationen
SISSI Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening