SLIPI

Välkommen till SLIPIs webbplats

Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI, bildades vid minisymposiet ”Primär Immunbrist” i Marstrand den 9-10 september 1999.

Mera information om SLIPIs målgrupp, syfte och arbetssätt, dess styrelse samt hur du blir medlem finner du via länkarna ovan.

Du som inte arbetar inom vården får gärna titta runt på webbplatsen, men innehållet är inte skrivet för allmänheten. Vid frågor om primär immunbrist bör du i första hand vända dig till din läkare eller patientorganisationen PIO, Primära Immunbristorganisationen.

Senaste nytt:

2024 Jan : Stipendium för forskning inom immunbrist finns att söka via CSL Behring. Klicka på bannern till höger

2024 Jan : Nästa ”Primär immunbrist” kurs som går 29-31 Maj 2024 finns att läsa om/söka på LIPUS hemsida

2024 Jan : Planeringen för SLIPI’s XIV:e årsmöte 2025 september 3-5, i Båstad är på gång.

Riktlinjerna för utredning och behandling av olika immunbristtillstånd har uppdateras. Den senaste versionen nås via fliken ”Medicinsk info” ovan

SLIPI’s XIII:e årsmöte har ägt rum 6-8 September 2023.  Föreläsningarna kan hittas under fliken ARKIV där även föreläsningar från tisigare möten kan hittas.