Bli medlem

Att bli medlem i SLIPI är inte svårt och inte heller dyrt.
Delta i ett SLIPI-möte – de brukar hållas vartannat år – och lämna kontaktuppgifter till någon i styrelsen.
F n utgår ingen medlemsavgift.