ÅRSMÖTE

SLIPI’s XII:e årsmöte

 

Hotell Skansen, Båstad  10-12 November

Flygbild över hotellområdet kvadrat

 

Program kan laddas ner här

2021-10-12 : för närvarande finns inga platser kvar på på hotell Skansen, däremot finns några platser på hotell Riviera Strand.    Anmälan för dessa platser : KLICKA HÄR

 

Program 

(för fullständig program, se ovan)

Onsdag 10 November

 • The Lung in PID – John Hurst, UK
 • GLILD – Børe Fevang, Norge
 • How do I treat ….? Case presentation with panel discussion 

Torsdag 11 November

 • The GI tract in PID – Helen Leavis, Holland
 • IgA brist + Covid19 – Ola Winqvist
 • Falldiskussioner med mentometerfrågor
 • Viktiga vetenskapliga publikationer sedan föregående SLIPI möte – Jenny Lingman Framme  
 • Covid19 + PID – Petter Brodin
 • SCT + PID äldre barn/vuxna – Emma Morris , UK
 • NFkB – Ola Winqvist

Fredag 12 November

 • IgG and PID – Stephen Jolles, UK
 • Sekundära immunbrist och IgG behandling – Kim Ramme + Anna-Carin Norlin
 • Neonatal screening – vad händer på labbet – Rolf Zetterström
 • Neonatal screeningvad händer sen? – Gbg/Lund/Sthlm
 • SLIPI riktlinjer – uppdatering – Nicholas Brodszki