Styrelsen

 

Ordförande Nicholas Brodszki Barn och UngdomsSjukhuset Lund
Skånes UniversitetsSjukhus
221 85 Lund; tel 046 -171 000
Vice ordförande Åsa Nilsdotter Infektionskliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping; tel 010 – 103 00 00
Sekreterare Karlis Pauksens Infektionskliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala; tel 018 – 611 00 00
Kassör Anna-Carin Norlin Immunbristenheten F-71
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge
141 86 Stockholm; tel 08 -58 58 13 75
Ledamot Per Marits Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Institutet,
171 71 Stockholm; tel: 08-524 800 00
Ledamot Jenny Lingman Framme Hallands Sjukhus Halland
301 80 Halmstad
tel : 035- 134800
Ledamot Kim Ramne Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
tel: 08-524 800 00