SLIPI

Välkommen till SLIPIs webbplats

Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist, SLIPI, bildades vid minisymposiet ”Primär Immunbrist” i Marstrand den 9-10 september 1999.

Mera information om SLIPIs målgrupp, syfte och arbetssätt, dess styrelse samt hur du blir medlem finner du via länkarna ovan.

Du som inte arbetar inom vården får gärna titta runt på webbplatsen, men innehållet är inte skrivet för allmänheten. Vid frågor om primär immunbrist bör du i första hand vända dig till din läkare eller patientorganisationen PIO, Primära Immunbristorganisationen.

Senaste nytt:

Planeringen för SLIPI’s XIII:e årsmöte  2023 är KLAR, anmälningslänk finns i fliken ”Årsmöte” ovan

Riktlinjerna för utredning och behandling av olika immunbristtillstånd har uppdateras. Den senaste versionen nås via fliken ”Medicinsk info” ovan

SLIPI’s XII:e årsmöte har ägt rum 10-12 November 2021.  Föreläsningarna kan hittas under fliken ARKIV

SLIPI’s XI:e årsmöte har ägt rum 4-6 sept 2019.  Föreläsningarna kan hittas under fliken ARKIV

SLIPI’s X:e årsmöte har ägt rum 6-8 sept 2017.  Föreläsningarna kan hittas under fliken ARKIV

SLIPIs IX:e årsmöte har ägt rum 2-4 sept 2015 i Helsingör, Danmark. Föreläsningarna kan hittas under fliken ARKIV